Цялостен проект за Хвостохранилище „Челопеч”

RFT – 000614 – Зона 78, 87 и 86 – Цялостен проект за Хвостохранилище „Челопеч”- Монтаж на HDPE тръбопроводи