Реконструкция на мост с. Калотина

Реконструкция на мост с. Калотина – хидроизолция от PVC фолио