Регионален център за управление на отпадъци

Регионален център за управление на отпадъците гр. Стара Загора – Сметищна клетка № 1