Пречиствателна станция с. Видраре

Пречиствателна станция с. Видраре утаително езеро – полагане на хидроизолационна геомембрана от HDPE фолио