Преместване на линия за руднични води

Преместване на линия за руднични води на териротията на „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” ЕАД