Подмяна на съществуващ хвостопровод

Подмяна на съществуващ хвостопровод на територията на „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” ЕАД