Метро София

Метро София Втори метро диамедър полагане на хидроизолационна мембрана от PVC фолио