Логистичен център

Логистичен център в землището на с. Мусачево – ЧАСТ ВиК