Изграждане на депо за утайки

Изграждане на депо за утайки от пречистване на води и газове – „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД – изместване на HDPE тръбопроводи