Заварки HDPE тръби

Заварки HDPE тръби – „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско – Китен” – Март 2019 – Май 2019 год.