Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище

Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище – Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран – Август – Септември 2018 год.