Депо за отпадъци гр. Севлиево

Депо за отпадъци гр. Севлиево – HDPE геомембрана на клетки за опасни отпадъци