Депо Долни Богров

Депо Долни Богров – Газови кладенци и газопровод от HDPE тръби и фас. части – Март 2019 – Декември 2019 год.