Връзка към дъждовно – дренажна канализация

Връзка към дъждовно – дренажна канализация на територията на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД