Водоснабдяване на гр. Своге – Напорен резервоар

Водоснабдяване на гр. Своге – Напорен резервоар – изграждане на водопроводни връзки от HDPE тръби Ф450 мм и Ф560 мм – Септември 2018 – Септември 2019 год.