Водопровод и водопроводни връзки

Водопровод и водопроводни връзки по ул.”Генерал Раух” и ул.”Възраждане”, гр. Правец