Автомобилна газоснабдителна станция

Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ, с. Разлив – ЧАСТ ВиК