Хидроизолационни геомембрани

Заваряване с топъл газ, екструзионно заваряване и заваряване с топъл клин с тест канал на покрития от полимерни материали и геомембрани в инженерното, хидротехническото и подземното строителство.