Изграждане на тръбопроводи

Заваряване и полагане на тръбопроводи и мрежи от пластмасови тръби в гражданското и промишленото строителство чрез основните методи: челно заваряване с топъл елемент, заваряване с вграден съпротивителен проводник, заваряване тип тръба – муфа.