УСЛУГИ

„ЦВЕТКОВ ХС” ЕООД е дружество регистрирано през 2009 год. в гр. София, съгласно българското законодателство с основен предмет на дейност “Специализирани строителни работи”:

Хидроизолационни геомембрани

Заваряване с топъл газ, екструзионно заваряване и заваряване с топъл клин…

Изграждане на тръбопроводи

Заваряване и полагане на тръбопроводи и мрежи от пластмасови тръби…

Консултации и контрол

Консултации и контрол при изпълнение на заваръчни работи и обработка на пластмаси…