ЗА НАС

Богатият опит и техническите възможности на „Цветков ХС“ ЕООД ни дават възможност за постигане на поставените от Възложителите цели. Основните мотиви за това са:

Множеството изпълнени обекти

Множество изпълнени обекти, които ни дават необходимия опит и практика.

Висококвалифициран ръководен персонал

Висококвалифициран ръководен персонал с възможност да организира и реализара всеки отделен проект.

Сертифициран персонал от изпълнители

Висококвалифициран сертифициран изпълнителски персонал с над 15 годишен опит в областта на заваряването на различни видове пластмаси.

Специализирани машини и оборудване

Голямо разнообразие от специализирани строителни машини, оборудване и транспортни средства.

Своя опит екипът на „Цветков ХС“ ЕООД е придобил при изграждането на:

  • тръбопроводи и ВиК мрежи от пластмасови тръби с индустриално и гражданско предназначение с диаметър ø20 ÷ ø560 мм с обща дължина повече от 21 000 л.м.;
  • полагане и заварка на PVC и HDPE хидроизолационни геомебрани, както и бентонитова рогозка и геотекстил с обща площ на хидроизолационния пакет повече от 150 000 м2;