ЦВЕТКОВ ХС

Изграждане на тръбопроводи и ВиК мрежи от пластмасови тръби

ЦВЕТКОВ ХС

Полагане и заварка на PVC и HDPE хидроизолационни геомебрани

НАШИТЕ УСЛУГИ

Хидроизолационни геомембрани

Заваряване с топъл газ, екструзионно заваряване и заваряване с топъл клин…

Изграждане на тръбопроводи

Заваряване и полагане на тръбопроводи и мрежи от пластмасови тръби…

Консултации и контрол

Консултации и контрол при изпълнение на заваръчни работи и обработка на пластмаси…

ПОВЕЧЕ ЗА ЦВЕТКОВ ХС

Богатият опит и техническите възможности на „Цветков ХС“ ЕООД ни дават възможност за постигане на поставените от Възложителите цели. Основните мотиви за това са:

Множеството изпълнени обекти

Множество изпълнени обекти, които ни дават необходимия опит и практика.

Висококвалифициран ръководен персонал

Висококвалифициран ръководен персонал с възможност да организира и реализара всеки отделен проект.

Сертифициран персонал от изпълнители

Висококвалифициран сертифициран изпълнителски персонал с над 15 годишен опит в областта на заваряването на различни видове пластмаси.

Специализирани машини и оборудване

Голямо разнообразие от специализирани строителни машини, оборудване и транспортни средства.

СТРОИТЕЛНА
МЕХАНИЗАЦИЯ

РЕАЛИЗИРАНИ
ОБЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИИ ОТ
КЛИЕНТИ